B级进修班

学习周期       4周,每周休息一天,共24节课时。

上课时间       上午09:-下午17:00

学习费用       15800元,住宿加800元住宿费用。(注:提前30天以上报名优惠1500元)

上课人数       仅限5


学习人群       针对基础扎实的宠物美容师,进修萌系造型以及赛级装束,并且学习创意染色、多变造型,提升店铺竞争力,提

      高店铺盈利项目及如何创造更多的利润。


学习内容       牵犬课程、创意造型染色高级课程、比熊赛级装、贵宾赛级装、雪纳瑞赛级装,当下最流行日韩系萌宠造型。

                 (课程总价值28000元)